Soft design by Fafra, s.r.o.

 	VAVVE je obchodné meno živnosti Dipl.Ing.Juraja Košťála, ktorá bola založená v januári 2001.
  Činnosť VAVVE je zameraná hlavne na pracovné stroje a zariadenia, kde máme oprávnenie a projekto-
  vanie, riadenie výroby a odborne prehliadky a skúšky elektrických strojov vydané Technickou inšpekciou 
  Slovenskej republiky. VAVVE okrem výroby vlastných produktov pre prácu s kovoobrábacimi emulziami, 
  vykonáva servis pracovných strojov a vývoj a výrobu jednoúčelových pracovných strojov a zariadení. Taktiež 
  VAVVE spolupracuje na vývoji strojov partnerských firiem, kde rieši vývoj častí strojov, vytváranie časti 
  dokumentácie alebo tvorí vizualizačný software pre pracovné stroje riadené PLC z produkcie firmy Omron.
  Vo všetkých činnostiach kladieme dôraz na kvalitu a serióznosť. Pri vývoji sa snažíme nájsť jednoduché 
  riešenie, ktorého spoľahlivosť sa opiera o kvalitné prevedenie a komponenty. V strojárskej oblasti pri výrobe 
  využívame voľné kapacity odborne špecializovaných firiem. Medzi zákazníkov patria CIMCOOL, STATOIL, 
  SLOVCIMI, SHELL, OIL SLOVAKIA (ARAL), OMV, BAUMAX, NARES, AQUAPLASTIC, NITRASKLO a iní.

  
  Comming soon...