Soft design by Fafra, s.r.o.

   
Komerčné činnosti:
- Výroba vlastných produktov určených pre prácu s kovobrábacími kvapalinami.
- Vývoj jednoúčelových strojov alebo zariadení podľa požiadavky.
- Rekonštrukcia elektrických zariadení pracovných strojov.
- Servis elektrických častí pracovných strojov.
- Návrh elektrického zapojenia pracovných strojov vrátane dokumentácie.
- Vytváranie softwaru pre vizualizáciu výrobných procesov a ich riadenie.
- Odborné prehliadky a skúšky pracovných strojov.
- Predaj náhradných dielov.
- Poradenstvo v oblasti elektročastí pracovných strojov.

Comming soon ...