Barbar - podtlakové čerpadlo.

BarbarBARBAR je vhodné na odsávanie kvapalných náplní pri výmene, pri poruche alebo oprave. Taktiež sa úspešne využíva pri čistení obrábacích strojov. S príslušenstvom dodávanému k BARBAR je možné odsať nečistoty z povrchu kvapalín napr.: olej, brúsny kal, hydraulický olej pri poruche atď. Podtlakové čerpadlo BARBAR slúži na odčerpanie (odsávanie) kvapalín do uzavretej nádoby (napr. štandardný oceľový sud), v ktorej sa vytvorí podtlak a ten vťahuje kvapalinu do nádoby. Jednotka BARBAR je ľahko aplikovateľná na sud alebo zariadenie konštruované na prívod rýchlospojkou. Adaptér pre inštaláciu vákuovej pumpy na závit G¾" obsahuje aj mechanické hladinové uzatváranie sania, čo zastaví sanie a teda znečistenie vákuovej pumpy alebo okolia. Sacia hadica je priehľadná pre ľahkú identifikáciu prípadného upchatia. 
Podtlakové čerpadlo je vyrobené zo zliatiny hliníka odolnej voči korózii a všetky ostatné komponenty sú vyrobené a povrchovo upravené tak, aby odolávali korózii a účinkom olejov. BARBAR dokáže čerpať znečistené kvapaliny so stredne veľkými mechanickými nečistotami.

Dokumentácia: Barbar.pdf Dokumentacia Barbar